Conjunto TEC opción I para bibotella...

Conjunto TEC opción I para bibotella 2 x 1ª etapa Scuba Force Black Devil Tec 2 x 2ª etapa Scuba Force Black Devil 1 x lati

Twin Tec Set (Double Tank) 2 x Black Devil TEC 1st Stage, 2 x Black Devil 2nd Stage, 1 x Scubaflex 210 cm LP, 1 x Scubaflex 56 cm LP, 1 x Scubaforce SPG 300 , 1 x Miflex 56 cm HP, 2 x Bolt Snap 90mm, 1 x Necklace, 1 x Regulator Bag
 
SFBDTTS